Ampliació de termini per la tramesa de dades contractuals al Registre Públic de Contractes

Tal i com us vàrem comunicar, el termini estipulat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per la tramesa de les dades relatives als procediments de contractació de l’any 2018, estava definit pel 15/02/2019. Us informem, així mateix, que aquest s’ha prolongat fins al 28/02/2019.

Caldrà que abans d’aquesta data, les dades relatives als contractes de 2018 estiguin informades al Registre Públic de Contractes (RPC) i que les que en aquest moment encara es trobin en l’estat ”organisme contractant” o  “contracte retornat” estiguin degudament trameses.

Recordar-vos que s’ha afegit entre les dades per donar d’alta un nou adjudicatari el camp “PIME”.  Aquest és un camp Sí/No on cal indicar si l’adjudicatari és o no una PIME (en el cas de persones físiques cal informar aquest camp amb el valor “Sí”). Aquest nou camp també s’ha d’informar en el cas dels contractes menors carregats de forma massiva amb excels, i ja apareix en les plantilles corresponents que es descarreguen de l’aplicació.

Per la tramesa d’aquestes dades podeu fer ús de les noves funcionalitats que des de fa uns mesos inclou el Registre Públic de Contractes per a facilitar la tramesa i liquidació dels contractes menors.

X