ACA -Modificació de característiques, extinció o transmissió d’un aprofitament fins a 7.000 m3/any o d’aigües pluvials ja inscrit

Aigua brollant d'un pouL’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha publicat el servei de Modificació de característiques, extinció o transmissió d’un aprofitament fins a 7.000 m3/any o d’aigües pluvials ja inscrit.

Aquest servei permet sol·licitar l’autorització per fer la modificació de característiques, extinció o transmissió d’un aprofitament fins a 7.000 m3/any o d’aigües pluvials ja inscrit.

X