Informe de l’activitat de l’AOC (febrer 2018): serveis volant alt!

L’ús dels tràmits interadministratius no para de créixer. Amb una xifra de tramitacions propera a les 100 mil, aquest mes s’ha superat el màxim històric que es va assolir l’octubre de 2017. Cal destacar el paper de la Diputació de Barcelona que ha dut a terme el 12% de l’activitat.

Per la seva banda, ha estat un febrer de rècord pel servei e-TRAM que quasi arriba als 18 mil tràmits. Els ajuntaments més actius han estat els de Roses, Palafrugell i la Roca del Vallès. El tràmit més emprat, la instància genèrica, ha suposat un 88% del total de tràmits.

L’e-NOTUM segueix pels núvols. Ha assolit les 152 mil notificacions (100 mil notificacions més que el mateix mes de l’any passat). El 26% les ha dut a terme la Generalitat, el 23% l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i el 14% el Síndic de Greuges. Pel que fa al conjunt dels ajuntaments, aquest mes han dut a terme el 30% de les notificacions.

També ha estat un bon mes per a l’e.FACT que ha superat les 255 mil factures gestionades (55 mil més que el febrer de l’any passat). Entre els deu ens més actius destaquem: l’Institut Català de la Salut (l’ens que més factures gestiona, un 13% respecte el total), dues universitats (de Barcelona i Autònoma) i un ajuntament, el de Barcelona.

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels serveis. Febrer 2018.

X