Eliminació d’anuncis retirats de l’e-TAULER

Per tal de racionalitzar l’ús de l’espai i l’eficiència del servei e-TAULER, el proppassat 28 de novembre, la Comissió Executiva del Consorci AOC va aprovar una modificació substancial de les condicions específiques de prestació d’aquest servei, segons la qual es guardaran els anuncis que es trobin en estat retirat per un període de 2 anys durant el qual es podran descarregar en qualsevol moment. Passat aquest termini, el Consorci AOC eliminarà dels seus sistemes d’informació els anuncis en estat retirat (Punt 3.n relatiu a les funcions del Consorci AOC).

Alhora, s’hi reitera la condició, ja existent anteriorment, segons la qual els ens usuaris del servei hauran de realitzar l’arxiu i custòdia de tots els documents publicats a través del servei e-TAULER (Punt 7.2 relatiu a les funcionalitats no cobertes pels serveis).

En aquest context, us informem que a partir del dissabte 19/01/2019, a la safata Retirats del servei e-TAULER únicament s’hi mantindran els anuncis ja despublicats corresponents als darrers dos anys (De l’1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2018), la resta d’anuncis més antics s’eliminaran.

Cal tenir en compte també que, d’ara endavant, aquest mateix procediment es repetirà amb periodicitat, previ avís.

X