Transparency.org presenta els resultats de l’Índex de Percepció de la Corrupció 2016

TI_Global_CPI_Country_Ranking_2016

El 25 de gener de 2017, Transparency Internacional, l’organització no governamental responsable dels indicadors ITA emprats en el portal de Transparència del Consorci AOC i que té entre les seves funcions supervisar i difondre la corrupció empresarial i política en el desenvolupament internacional, va presentar els resultats del seu  Índex de Percepció de la Corrupció 2016 a nivell mundial.

Aquest índex es publica anualment des del 1995 i s’hi classifiquen els països pels seus nivells de percepció de la corrupció, segons el que determinen les avaluacions d’experts i enquestes d’opinió. S’hi recull una classificació de 176 països segons el seu nivell de corrupció, en funció del que en perceben la ciutadania, nombrosos especialistes i col·lectius diversos que han estat  consultats per diferents organismes internacionals.

L’Índex remarca que la corrupció sistèmica i la desigualtat social es reforcen mútuament, tot creant un cercle viciós entre corrupció, repartiment desigual del poder a la societat i desigualtat al repartiment de la riquesa. Aquestes males pràctiques provoquen la decepció de la ciutadania envers la classe política, la qual cosa, de retruc, propicia l’aparició de polítics populistes, que venen a ser una mena de preocupant símptoma del que està passant.

Una de les principals conclusions de l’Índex és que la corrupció existent en el sector públic a nivell mundial té un caràcter massiu i generalitzat a escala global, ja que el 69 % dels 176 països que hi són contemplats van obtenir una puntuació inferior a 50 en una escala del 0 (molta corrupció) al 100 (gens de corrupció). Per altra banda, també cal remarcar que són més els països que van baixar posicions a l’Índex que els que van pujar.

En el cas de l’Estat espanyol, la percepció de la corrupció per part de la ciutadania es manté al mateix nivell que el 2015 (58 sobre 100), però no obstant això retrocedeix cinc posicions en el ranking mundial (41 de 176), la pitjor posició mai assolida fins a la data.

Dinamarca i Nova Zelanda encapçalen la llista països millor valorats amb un 90 sobre 100 i la tanquen Somàlia (10) i Sudan (11).

 Transparency Internacional proposa com a solució a aquest estat de coses: l’adopció de reformes que incloguin la divulgació dels registres públics i establir mecanismes per tal que la ciutadania pugui exigir que els governants rendeixin comptes, tinguin veu a la presa de decisions que afecten la seva vida quotidiana i la sanció dels comportaments corruptes.

Imatge: By Transparency International [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

X