El servei Seu-e 2.0 i Transparència millora en gestió, edició i consulta

Després d’uns mesos de treballs el portal de Seu-e i Transparència es renova amb novetats i solucions per a millorar en aspectes de gestió, edició o consulta. Concretament en aquesta nova versió hi trobareu les següent millores:

 • Implementació d’un quadre de comandament pels editors del portal que faciliti el control i gestió dels ítems i el seu grau d’actualització.
 • Implementació de solucions en relació al Registre de Grups d’Interès (RGI):
  • Enllaç automàtic a l’ítem “Codi de conducta dels grups d’interès” directament sobre el codi conducta del Departament de Justícia.
  • Nova versió del formulari “agenda institucional dels alts càrrecs”.
  • Els ens no usuaris de seu-e i transparència també tindran la possibilitat d’accedir a un espai propi i no públic (amb necessària autenticació) per a poder gestionar la relació amb els seus Grups d’Interès.
 • Millores en accessibilitat per assolir el nivell AA.
 • Canvis a metadades:
  • Incorporació de noves metadades (Llei 19/2013, ITA 2017, Infoparticipa 2017).
  • Possibilitat de desactivació de metadades.
 • Millores en el menú desplegable per editar els diferents canals d’atenció al públic.
 • Incorporació de descàrregues parcials per alguns datasets (exemple a “pressupost”).
 • Millores amb la incorporació de gràfiques als ítems de “tipus impositius”, “Pressupostos i liquidacions”, cost efectiu dels serveis” i “endeutament.
 • Millora de la gestió dels datasets.

Correccions i canvis en alguns ítems:

 • Canvis de nom en alguns ítems fruit de la revisió per part del Grup de Treball de Documents Normalitzats.
 • Correcció de diversos errors ortogràfics.
 • Correcció de la categorització del QdCD en alguns ítems.
 • Canvi en la font d’informació i correcció d’enllaços trencats en algun ítem

Creació de nous ítems:

 • Agenda institucional dels alts càrrecs.
 • Relació d’obsequis als alts càrrecs.
 • Relació d’invitacions als alts càrrecs.
 • Pla Anual Normatiu.

Principals millores de la  Seu-e:

 • S’ha millorat l’edició de serveis i tràmits a la SEU-e
 • S’ha optimitzat la velocitat de càrrega de les pàgines del portal
 • S’ha millorat i detallat l’apartat “Avís legal” del portal

Les tasques de desplegament es realitzaran el proper 18 d’octubre de 15h a 18h, durant aquesta finestra es produirà una aturada tècnica. Tots aquests canvis estaran disponibles a partir del dia 19 d’octubre als diferents portals municipals, i durant els propers dies us anirem informant amb més detall de les millores més destacades.

X