Sol·licitud de dictàmens a la Comissió Jurídica Assessora

Amb la publicació d’aquest servei, la petició de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora (CJA) es farà únicament a través d’EACAT.

Aquest servei s’adreça a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya per tal que sol·licitin tant els dictàmens del departament com els dels seus organismes autònoms i altres ens vinculats.

La CJA respondrà també mitjançant aquest servei amb l’emissió del dictamen. En cas que sigui necessari, també es tramitaran els requeriments de documentació que pugui necessitar la CJA, la resposta del departament i les resolucions d’ampliació de termini per a emetre el dictamen.

X