La FEMP elabora una guia de Dades Obertes per a ajuntaments i ens locals

La Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP) ha creat la “Guía estratégica Datos Abiertos- Conjuntos de datos mínimos a publicar” que condensa accions, pautes i recomanacions  amb l’objectiu de guiar ajuntaments i ens locals  a l’hora de publicar les seves dades de manera útil i eficaç i potenciar l’ús i la reutilització d’aquestes per part de ciutadans, organitzacions, empreses i altres administracions.

El document ha estat elaborat pel grup de dades obertes de la FEMP, integrat per responsables tècnics de diversos ajuntaments i entitats. La guia constitueix l’itinerari de treball sobre l’obertura de dades i la seva reutilització per a totes les administracions locals, tenint en compte la definició d’un pla estratègic, un pla tecnològic, models de dades, uns indicadors de mesurament en la reutilització, un pla de formació i una proposta de com dur a terme la divulgació tant en l’àmbit intern de la institució com cap a l’exterior, d’acord sempre a la nova normativa existent per a les administracions locals.

La guia està orientada fonamentalment a responsables d’entitats locals en el desenvolupament de qualsevol dels principis del Govern Obert (transparència, participació, rendició de comptes, col·laboració), el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació, els responsables de projectes de «Ciutats Intel·ligents», d’Innovació i de l’àmbit del Desenvolupament Local. El destinatari tipus seria una entitat local de mida mitjana-gran però pot servir com a marc de coneixement a entitats locals més petites.

X