Informe de l’activitat de l’AOC (agost de 2017): la pausa necessària

Sí. L’activitat baixa molt a l’agost però s’aconsegueixen rècords mensuals que confirmen la tendència a l’alça de tots els serveis.

Destaquen en particular l’e-NOTUM i l’e.FACT. Pel que fa al servei de notificacions, l’augment d’activitat respecte el mes d’agost de l’any passat és espectacular, més d’un 200%. Per la seva banda, l’e.FACT, que ha gestionat quasi 194 mil factures, ha experimentat una pujada del 24% en un any.

També l’EACAT (Tràmits interadministratius) i l’e-TRAM han fet calaix aquest agost. Han assolit rècords però és evident la davallada de l’activitat respecte el juliol.

Finalment, volem informar que, des del mes de juliol, les dades d’implantació de Transparència s’han unificat (abans s’especificava l’adhesió a SEU 2.0 i Transparència i només Transparència). Amb aquest canvi, les implantacions a SEU 2.0 i Transparència han superat les 1.000, de les quals el 81% són ajuntaments.

Aquest mes tots els serveis del Consorci AOC tenen un nivell òptim de disponibilitat, amb una mitjana del 98,7%.

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels serveis. Agost 2017.

X