Entitats de registre idCAT: reptes durant el 2017

En els darrers mesos el programari de les Entitats de Registre idCAT està en transformació. Alguns canvis són deguts a la normativa actual i futura i d’altres a l’aparició de nous serveis com l’idCAT Mòbil.

Relacionat amb l’idCAT Mòbil, i en referència a l’adequació als requisits actuals de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el Consorci AOC està treballant per intentar oferir-vos, durant el 2017, una aplicació integrada que permetrà realitzar l’idCAT Certificat i l’idCAT Mòbil en un sol pas. D’aquesta manera, pretenem evitar duplicitats en les tasques dels operadors i dels usuaris d’aquest servei.

Aquest desenvolupament contempla:

1.- Integració amb la Direcció General de la Policia a través de ViaOberta per permetre la consulta dels DNI, evitant la necessitat de realitzar una fotocòpia i compulsa del DNI.

2.- Integració amb el nou servei de digitalització que el Consorci AOC oferirà a partir d’any  que permetrà escanejar de manera segura els documents generats en paper, en aquest cas tant les fotocòpies del DNI com els fulls de lliurament signats pels sol·licitants.

3.- Integració amb un sistema de signatura biomètrica per permetre la signatura dels fulls de lliurament en format electrònic.

Aquests canvis s’aniran produint de manera esglaonada durant l’any 2017.

Provisionalment, i mentre no estiguin disponibles, des del Consorci AOC realitzarem unes recomanacions pel conjunt de les ER idCAT per tal de que facin servir el nou servei de digitalització del Consorci per digitalitzar de forma segura tant les fotocòpies de DNI com els fulls de lliurament.

Pel que fa a l’ús de mecanismes de signatura biometrica que alguns de vosaltres ens heu suggerit, el Consorci AOC ha estudiat diferents solucions que aporta el mercat i hem detectat que no és un servei estandaritzat. Cada solució és diferent i el nivell de garanties que ofereixen pot també ser diferent, sobre tot pel que fa a la vinculació entre document i signatari. Aquest fet preocupa al Consorci AOC, ja que avui dia no existeix ni tant sols un procés d’homologació que permeti saber quins mecanismes poden ser emprats per les administracions públiques i quins no. És per això que volem integrar un servei de signatura biomètrica al propi sistema de les entitats de registre, ja que així ens assegurarem que el nivell de garanties ofert és acceptable pel que fa als nostres processos de registre presencial.

Es per aquest motiu, que des del Consorci AOC us demanem paciència en els propers mesos, mentre enllestim el Servei de Digitalització segura i preparem les recomanacions adients, i que fins llavors continueu treballant com veníeu fent fins ara. En cas que esteu treballant en projectes propis de signatura biomètrica i digitalització segura relacionats amb la operació de les Entitats de Registre, serà responsabilitat de cada ens el donar garanties sobre els mecanismes d’identificació i signatura emprats durant els eventuals processos d’auditoria. Des del Consorci AOC no recomanem fer-ho.

X