Calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i dies festius, 2018 i 2019.


El 22 de juny de 2017 es va publicar l’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, que estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 2019.

Els ajuntaments amb l’acord previ de l’òrgan competent, han de comunicar, davant de la Direcció General de Comerç, els dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada aplicables al seu àmbit territorial municipal; també poden amb l’acord previ de l’òrgan competent, substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals previstos a l’ordre, per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local (llevat de les excepcions indicades a l’art. 2 de l’esmentada ordre), amb efectes a tot el seu terme municipal o només per a una part.

El termini per a presentar les comunicacions de l’any 2018 va del 23 de juny al 31 d’octubre de 2017, inclòs, i per a l’any 2019, fins al 31 d’octubre de 2018, inclòs.

El servei d’EACAT s’anomena “EMC – Comunicació del calendari d’obertura dels establiments comercials diumenges i dies festius“.

X