Participa al Hackathon de Cloudopting

hackatonCloudopting és un projecte innovador finançat per la Unió Europea que té com a objectiu crear un “marketplace” d’aplicacions de gestió per al món local a nivell europeu per a promoure la reutilització de solucions que han estat casos d’èxit.

El partners de Cloudopting han organitzat un hackathon internacional, conjuntament a Barcelona, Corby (Regne Unit) i a Karlshamn (Suècia) on les administracions públiques i les empreses proveïdores de programari podran compartir les solucions que creguin que poden ser d’interés per altres administracions.

El Hackaton es divideix en dos dies. En el primer dia, les administracions i empreses proveïdores de programari podran conèixer la plataforma de “marketplace” CloudOpting i provar la migració d’aplicacions d’aplicacions a aquesta plataforma. En el segon dia es convidarà a usuaris claus de l’Administració per a conèixer el model de negoci de CloudOpting i validar l’interés i el valor de les aplicacions que s’hagin instal·lat en el “marketplace” durant la primera sessió.

El primer hackathon tindrà lloc a Sant Cugat del Vallès el 2 de novembre del 2016 amb el recolzament de l’Ajuntament de Sant Cugat, l’Ajuntament de Barcelona, Localret i el Consorci AOC.

En el web http://www.cloudopting.eu/hackathon/ us podeu registrar i consultar més informació d’aquest esdeveniment. Podeu traslladar aquesta invitació a les empreses proveïdores de programari amb les quals treballeu que poden tenir interés en participar en la iniciativa de Cloudopting.

Si teniu cap dubte o consulta us podeu adreçar al següent correu electrònic: hackathon@cloudopting.eu

Més informació sobre CloudOpting

  • CloudOpting és un projecte de tres anys duta a terme per un consorci paneuropeu de 10 socis i és co-finançat pel programa de la UE TIC de política de suport (ICT PSP) en el marc del programa per a la competitivitat i la innovació (CIP). La plataforma CloudOpting estarà composta d’una infraestructura al núvol i eines que ajudin a les administracions públiques en la migració de manera flexible i eficaç els seus serveis al núvol. Tres ciutats europees i una regió posaran a prova els experiments desenvolupats en el marc del projecte CloudOpting: Barcelona, Karlshamn, Corby i Piemont.
  • Els socis del projecte són: Ajuntament de Barcelona, Teamnet, Wellness Telecom, Atos Worldline, Grup SDG, intel·ligents Partners, CSI-Piemonte, Profesia, Energia Corby i Netport.
X