Al servei de Seu-e 2.0 i Transparència no parem! Noves millores i correctius

albañileria-y-construccion-300x273-250x150
El proper 19 d’octubre, s’implementaran algunes millores i correctius al Servei Seu-e 2.0 i Transparència, la majoria de les quals, derivades de les peticions d’usuaris :

 • Millores de les visualitzacions gràfiquesdels ítems:
  • Pressupost
  • Liquidació del pressupost
 • Millores en la personalització dels ítems:
  • Possibilitat de personalitzar la descripció ciutadana
  • Possibilitat d’amagar les metadades (indicadors ITA, indicadors Infoparticipa i Quadre de Classificació Documental).
 • Correcció de la descripció ciutadana dels ítems:
  • Calendari de conservació de la documentació i règim d’accés documental
  • Pressupostos
  • Liquidacions
  • Opinions i propostes dels grups municipals
 • Creació d’ítems nous:
  • Finestra Única Empresarial
 • Modificació del nom d’alguns ítems:
  • “Informació de la contaminació de l’aire i acústica” > Desdoblament en dos ítems: “Informació de la contaminació de l’aire” i “Informació de la contaminació acústica”
  • “Opinions i propostes dels grups polítics” > “Opinions i propostes dels grups municipals”
  • “Relació dels empleats públics (Plantilla)” > “Plantilla d’empleats públics”
 • Eliminació dels ítems:
  • Tramitació de la informació econòmica-financera amb la Sindicatura de Comptes per duplicitat
 • Implementació automàtica dels ítems
  • Informació de l’aire (redireccionament)
  • Dades estadístiques (redireccionament)
  • Plantilla d’empleats públics (dades obertes)
 • Eliminació dades obertes:
  • RLT
 • Implementació del formulari dels ítems
  • Acords de junta de govern
  • Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics
  • Resolucions administratives i judicials rellevants
  • Retribució dels directius beneficiaris de subvencions
  • Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària
 • Correccions de funcionalitats:
  • Visualització dels indicadors ITA i Infoparticipa, en dues línies, a la secció de metadades
 • Correcció de diversos errors ortogràficsen els títols i textos
 • Deshabilitar la pestanya “El meu compte” (en modalitat edició)
 • Traducció dels camps dels formularis i de les dades obertes de la versió castellana del portal
 • Correcció de la traducció diversos ítems que en la versió castellana estaven en català
 • Canvi visualització model de dades dels ítems
  • Càrrecs electes
  • Convenis de col·laboració

El desplegament es realitzarà entre les 15 i les 18 hores del dia 19 d’octubre. Podreu trobar més informació en el següent comunicat.

X