Nova versió applet de signatura

S’ha publicat la nova versió (2.6.2) de l’applet de signatura del Consorci AOC.  Entre les novetats d’aquesta nova versió cal destacar:

  • Millora del Suport l navegador Firefox des de Mac OS X
  • Nou exemple de generació de CAdES-BES detached amb l’applet en mode servidor.

La versió publicada corregeix també algunes incidències detectades.

Per tal de garantir la compatibilitat amb del sistema Mac OS X ha estat necessari emprar noves llibreries que s’han hagut  d’incloure. Per aquest motiu, aquesta nova versió ocupa més que les anteriors.

Finalment, i amb l’objectiu d’alleugerir el procés de desenvolupament, aquesta serà  la darrera versió que garantirà la compatibilitat amb la versió de Java 1.5 (2004-2009), ja obsoleta.

 

Firefox 43

 

S’ha detectat que la versió de Firefox 43 amb sistemes operatius Windows dona problemes a l’hora de carregar i executar applets de java. Aquests problemes estan reportats a Mozilla, i s’espera que siguin solucionats per a la propera versió.

Per tant es recomana desactivar l’actualització automática del navegador i emprar la versió de Firefox 42.

La versió 42 de Firefox es pot descarregar des del següent enllaç de la página de Mozilla.

X