Millores en el tractament de la documentació adjunta al servei eRES

Des de fa unes setmanes hem rebut comentaris del servei eRES, relacionades amb errors en el moment de tractar els documents adjunts als assentaments d’entrada o bé de sortida.

En aquests moments ja s’està treballant en una nova plataforma per tal de emmagatzemar i gestionar aquesta documentació.

A partir de finals de febrer, tots aquests documents es desaran a la nova plataforma de DESAL, molt mes estable que l’actual.

X