Modificada la jerarquització al Perfil de Contractant i al Registre Públic de Contractes

Els organismes amb ens dependents han estat actualitzats jeràrquicament, és a dir, aquests ens s’han vinculat a l’organisme principal. Aquest canvi no afecta a la visualització que cada ens té del seu perfil de contractant o registre públic de contractes. La novetat és que, a nivell de visionat públic, els ens vinculats apareixeran també al perfil de contractant de l’organisme principal.

Si trobeu que manca alguna vinculació o que alguna ja feta és errònia, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el portal de Suport.

X