El Govern de la Generalitat ha interposat recurs davant el TC contra les noves lleis estatals de les administracions públiques

En la sessió d’ahir, el Govern ha aprovat interposar recurs d’inconstitucionalitat contra diversos preceptes de les dues normes estatals en matèria d’Administració pública: la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

En relació amb la llei de règim jurídic del sector públic, l’Executiu recorre contra la imposició a les administracions autonòmiques i locals de la regulació detallada del sector públic estatal respecte als consorcis; l’exigència de la certificació a l’inventari d’Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Social per obtenir NIF per part de l’Agència Tributària; el règim d’adscripció de les fundacions, la durada màxima dels convenis administratius, o el Punt d’Accés General Electrònic de l’Administració, entre d’altres.

Pel que fa a la llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Govern  estima no constitucional l’exigència del rang de llei per establir normativament tràmits addicionals en el procediment administratiu; la imposició de models dels poders que es poden inscriure al Registre electrònic d’apoderaments; la limitació a un sol Punt d’Accés General Electrònic de l’Administració, l’obligació de publicar al BOE les notificacions infructuoses, així com el sistema d’adhesió a les plataformes tecnològiques establertes a l’efecte per l’Administració General de l’Estat, entre d’altres.

 

 

X