El curs virtual d’e-TAULER ja és disponible a l’aula virtual del Consorci AOC. Aquest curs d’autoaprenentatge us permetrà de conèixer l’aplicació de gestió del tauler electrònic, dur a terme un qüestionari d’auto-avaluació i obtenir un certificat d’aprofitament. El curs s’estructura en cinc unitats:

Unitat 1. Introducció al tauler electrònic

1.1. Marc jurídic del servei e-TAULER
1.2. Model d’ordenança
1.3. Requisits legals i tecnològics
1.4. Beneficis del servei

Unitat 2. El servei e-TAULER
2.1. Què és el servei e-TAULER?
2.2. L’entorn privat i l’entorn públic
2.3. Les principals funcionalitats
2.4. Els estats de l’anunci electrònic
2.5. Els perfils d’usuari
2.6. Ens dependents
2.7. Accès a l’e-TAULER

Unitat 3. Configuració de l’e-TAULER
3.1. Configuració general
3.2. Configuració dels Criteris de classificació
3.3. Quadres de classificació (QdC)

Unitat 4. Gestió dels anuncis

Unitat 5. Publicació dels anuncis
5.1. Creació d’un nou anunci i gestió dels seus estats
5.2. Informació de l’anunci
5.3. Anuncis retirats, diligències i evidències electròniques
5.4. El Portal ciutadà
5.4.1. Detall de l’anunci
5.5. L’enviament d’anuncis interadministratius per l’EACAT

X