Tramesa al BOE de les notificacions edictals a través d’EACAT pels ens locals

El proper 1 de juny el Consorci AOC posarà a disposició de les administracions locals catalanes una nova tramesa d’EACAT Tràmits que permetrà gestionar la comunicació dels edictes de notificació al Tauler Edictal Únic (TEU) del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en compliment de les previsions de la Llei 15/2014.

La tramesa al TEU d’EACAT s’activarà per a tots els ens adherits a EACAT que, abans del 22 de maig, no manifestin de manera expressa al Consorci AOC la seva voluntat de fer-ho directament al Sistema Integrat del Tauler Edictal de l’AEBOE (SITE). Ambdós canals són mútuament excloents (consulteu l’enllaç: suport.aoc.cat).

IMPORTANT: els ens adherits a EACAT que vulguin emprar aquesta tramesa hauran d’estar donats d’alta al Directori Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3) del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Podeu ampliar la vostra informació al Portal de Suport del Consorci AOC suport.aoc.cat. En breu hi publicarem la informació de tipus funcional a fi que en conegueu les particularitats del seu ús.

 

X