Subvencions per al funcionament de les escoles d’art de titularitat de les corporacions locals

S’inicia un nou període per sol·licitar una subvenció per al funcionament de les escoles d’art de titularitat de les corporacions locals, corresponent al curs 2013-2014.

Poden presentar  la sol·licitud de subvenció, les corporacions locals que siguin titulars d’escoles  d’art  creades mitjançant conveni amb el Departament d’Ensenyament per a la impartició dels ensenyaments reglats de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny.

A  la sol·licitud s’han d’incorporar les dades de l’alumnat inscrit en l’escola el curs 2013-2014 en un fitxer que s’ha d’annexar a la sol·licitud i del qual us podeu descarregar  el model amb la sol·licitud del mateix EACAT.

El termini per presentar la sol·licitud  s’inicia el 3 de juny del 2015 i acaba el 30 de juny del 2015.

Els gestors d’EACAT trobaran aquest servei amb la denominació “Subvencions per al funcionament de les escoles d’art de titularitat de les corporacions locals”.

X