Les subvencions dels Programes Integrals ja es poden sol·licitar

L’objectiu dels Programes Integrals és oferir a les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil un procés personalitzat d’acompanyament i suport, explorar quins són els seus interessos i motivacions, orientar les seves trajectòries educatives i de futur professional, executar el seu propi projecte vital i professional, amb una oferta formativa flexible i adaptada a les seves necessitats, per tal d’inserir-se en el món laboral o bé retornar al sistema educatiu.

En el marc d’aquests Programes es treballaran les potencialitats de la persona jove amb la realització d’actuacions de tutorització, d’orientació, de coneixement i d’exploració de l’àmbit laboral, de formació i d’inserció, ajustades a les necessitats de cada persona.

Totes les actuacions aniran adreçades a què les persones joves siguin actives en l’execució del seu projecte vital i professional de cara a la seva inserció en el mercat laboral i/o per a la continuïtat formativa o de retorn al sistema educatiu, amb un procés intens d’acompanyament individual i tutoritzat.

Per a més informació sobre aquestes subvencions podeu consultar les seves bases reguladores.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “Programes Integrals de Garantia Juvenil “.

X