Rècord d’intercanvis a Via Oberta i e-notificacions

Aquest mes de setembre ha estat el millor començament de curs des de l’inici de Via Oberta, amb 1.309.723 d’intercanvis, dels quals el 61% han estat de consultes per a la concessió d’ajuts, subvencions i beques.

Pel que fa a l’e-NOTUM, també ha estat el millor setembre de la seva història, amb quasi 28 mil notificacions dutes a terme. Com ja és habitual, els ens més actius han estat la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.

El servei de factura electrònica e.FACT ha gestionat 169.468 factures sumant un total d’1.244.478 aquest 2015. L’ens més actiu segueix essent l’Institut Català de la Salut, amb quasi el 15% de les factures gestionades.

El servei e-Valisa, que permet enviar i registrar documents en format electrònic internament a la Generalitat de Catalunya, també ha tingut un bon mes, amb 5.313 documents registrats, el 41% de les quals les ha gestionat el Departament d’Ensenyament.

Cal destacar que número de documents arxivats al servei iArxiu ja ha superat en més de 5 mil documents el total de l’any passat.

Aquest mes quasi tots els serveis del Consorci AOC tenen un nivell òptim de disponibilitat, a excepció del serveis Cercador i Valisa, al voltant del 91 %.

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels servei. Setembre 2015.

X