Rècord de consultes del servei Via Oberta, de tràmits realitzats i de factures gestionades

ViaOberta_032015

Evolució de Via Oberta

Durant el mes de març el servei Via Oberta ha sumat el 2,9 milions d’intercanvis, dels quals el 60% han estat de consultes en relació al Títol de família nombrosa. L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha estat el ens més actiu, amb el 60% de les consultes realitzades aquest mes.

Així mateix, hi ha hagut un increment de les comunicacions de  canvi de domicili, amb 23.663 noves comunicacions que representen el 47% del total del 2015. L’Ajuntament de Terrassa ha estat l’ens més actiu, amb 16.945 comunicacions al març.

Destaca, també, la tramitació interadministrativa (EACAT) que ha sumat 55 mil tramitacions al mes de març, dels quals el 28% corresponen a la comunicació de crema als agents rurals.

Pel que fa a e-TRAM, aquest més de març hi ha hagut un important increment, amb gairebé 4.000 tramitacions i esdevenint un nou rècord; cal destacar que el 75% corresponen a la tramitació de la “Instància genèrica”.

També hi han hagut bons resultats al servei e.FACT, que aquest mes de març s’han adherit 103 ens i s’han gestionat 150.422 factures, el nombre més gran que fins ara s’ha arribat. Com és habitual, l’ens més actiu és l’Institut Català de la Salut, amb el 17% de les factures gestionades al març.

Del servei idCAT, s’han emès 4.492 certificats en el mes de març i un total de 11 mil certificats per aquest any 2015. L’Ajuntament de Barcelona continua essent l’ens més actiu.

Com a novetat, a l’Informe del mes de març s’ha incorporat el servei e-Valisa; cal destacar les 3.423 tramitacions realitzades al març, el 26% de les quals les ha  gestionat el Departament d’Ensenyament.

Aquest mes tots els serveis del Consorci AOC tenen un nivell òptim de disponibilitat, al voltant del 99,5%.

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels servei. Març 2015.