Publicats els esborranys d’Avantprojectes de llei de contractes del sector públic i de llei sobre procediments de contractació sectors aigua, energia, transports i serveis postals

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha publicat en la seva pàgina web (apartat de “normes en tramitació”) els esborranys dels Avantprojectes de llei de contractes del Sector Públic i de llei sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, que es troben en tràmit d’informació pública.

Podeu trobar tota la informació relacionada als enllaços següents:

 

X