Nous indicadors destacats de la Societat de la Informació a Espanya

indicadorsONTSI_maig15

Indicadors destacats de la Societat de la Informació a Espanya (maig 2015)

Hi ha disponible una nova actualització del dossier d’indicadors destacats de la Societat de la Informació a Espanya, publicat per l’ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI).

Podeu accedir al dossier en aquest enllaç: Indicadores destacados de la Sociedad de la Información en España (mayo 2015)

Espanya es troba per sobre de la mitjana dels països de la Unió Europea pel que fa a l’índex d’economia i societat de la informació que ha publicat la Comissió Europea, amb una valoració de 0,49 punts sobre 1 per a l’any 2015.

Les dades actualitzades indiquen que al juliol de 2014 la penetració de banda ampla mòbil creix 14 punts percentuals respecte el mateix període de l’any anterior, fins a arribar al 72% de les línies. També creix la penetració de la banda ampla fixa a Espanya, 1,7 punts percentuals més que el 2013,  fins a arribar al 27% de les línies. Finalment, el nombre de dominis registrat al maig de 2015 a través de .es ha crescut en el que va d’any un 0,6%, superant la xifra d’1,77 milions de dominis.

El dossier també inclou els valors més actualitzats dels indicadors de l’Agenda digital per a Espanya i l’Agenda digital per a Europa.

Podeu trobar més dades sobre indicadors de la Societat de la Informació al web de l’ONTSI: Indicadores

 

X