Nou model de governança TIC a l’AGE

networkS’ha dissenyat un nou model de governança TIC a l’Administració General de l’Estat (AGE) aprovat pel Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, sobre organització i instruments operatius de les TIC en l’AGE.

L’Estratègia TIC comuna determinarà els objectius, principis i accions per al desenvolupament de la transformació digital de l’Administració, que servirà de base als Ministeris per a l’elaboració dels seus plans d’acció sectorials per a la transformació digital.

Una de les novetats d’aquest model de governança és la declaració de mitjans i serveis compartits quan aquests responguin a necessitats transversals. La utilització dels mitjans i serveis compartits, que formaran part d’un catàleg de serveis comuns, serà de caràcter obligatori i substitutiu respecte als mitjans i serveis particulars empleats per les diferents unitats.

S’han mantingut les unitats TIC en l’estructura orgànica dels ministeris, conscients del valor que suposa conèixer profundament l’activitat sectorial per a poder transformar-la amb èxit. Les unitats TIC són els actors principals de la transformació digital dels serveis sectorials, i es revelen com l’instrument mitjançant el qual la Direcció TIC podrà executar l’Estratègia TIC comuna.

D’altra banda, cada Departament comptarà amb una Comissió Ministerial per a l’Administració Digital (CMAD) que haurà d’elaborar el pla d’acció per a la transformació digital del Ministeri, d’acord amb l’Estratègia TIC global i les directrius de la Direcció TIC. En aquest sentit, el passat mes de febrer us informàvem que el Ministeri de la Presidència era el primer organisme en publicar l’ordre que regula el funcionament del seu CMAD.

Per la seva banda, l’òrgan superior de governança TIC és la Comissió d’Estratègia TIC, en la qual estaran representats tots els Ministeris. Entre altres tasques, la Comissió d’Estratègia TIC serà l’encarregada d’aprovar la proposta d’Estratègia TIC per a la seva elevació al Consell de Ministres. La Direcció TIC actuarà com a motor de l’Estratègia TIC comuna, assegurant l’execució de les mesures, bé directament o a través de les unitats TIC departamentals.

Trobareu més informació en aquest enllaç: Àmbit Administració General de l’Estat

X