Nou balanç mensual del servei de suport

Peticions de suport. Indicadors març 2015

El Consorci AOC publica mensualment l’informe sobre el servei de suport, responent a la seva voluntat de servei a les Administracions Públiques de Catalunya i en el seu compromís de transparència en la gestió dels seus serveis.

L’informe recull l’evolució mensual de diferents indicadors de l’activitat de suport. Entre aquests indicadors destaquen: el grau de compliment de l’Acord de Nivell de Servei de Suport, les peticions de suport ateses, l’índex de satisfacció dels usuaris, les altes de serveis gestionades, etc.

En aquest sentit, durant el mes de març les peticions del servei de suport han disminuït poc més d’un 4% respecte el mes anterior, però tot i així, continuen situant-se per sobre de la mitjana de peticions mensuals d’anys anteriors; en total s’han rebut 3.462 peticions de suport. Pel que fa al compliment de l’acord de nivell de servei, tot i haver registrat un lleuger augment aquest mes, l’indicador no ha assolit l’objectiu del 90%.

Pel que fa a la satisfacció dels usuaris, en un baròmetre de l’1 al 10, en els diferents paràmetres, se situa en un 7,06 (satisfacció general), lleugerament per sota respecte el mes anterior, i en relació amb l’NPS*, se situa en un 21,18%.

Respecte a les altes de serveis, la mitjana dels diferents serveis se situa per sota dels 15 dies laborables, tal i com s’estableix a l’Acord de Nivell de Servei.

Podeu consultar l’informe complet a l’enllaç següent: Informe indicadors de suport

Aquest informe és addicional a l’informe que mensualment es publica sobre l’activitat de la resta de serveis del Consorci AOC, que podeu consultar a continuació: Informe activitat de serveis. Març 2015

*  Les sigles “NPS” corresponen a Net Promoters score, un sistema de mesurament de la satisfacció dels usuaris que resta a  les valoracions positives (9 i 10), les negatives (1-6), tot descartant les valoracions mitges, considerades passives (7 i 8). 

Al sistema NPS, l’objectiu és arribar  a l’ideal del 100% de votacions de  10.  No obstant, el fet de restar al  percentatge de nous i deus, les  valoracions de l’u al sis, ho fa  extremadament difícil.  A títol orientatiu, les empreses  tecnològiques es mouen entre el 10 i  el 50%.

X