Més del 70% de les àrees bàsiques de serveis socials fan servir l’Hèstia

L’Hèstia va néixer l’any 2005 per permetre una gestió més senzilla dels serveis socials bàsics del Consell Comarcal del Tarragonès i va comptar amb el suport del Consorci AOC. Des de finals del 2013, el Consorci AOC va assumir la seva gestió (vegeu l’Acord de cessió del servei Hèstia) amb l’objectiu de garantir la seva continuïtat i donar-li un impuls millorant la qualitat, fiabilitat i homogeneïtat de la informació referent als serveis socials bàsics, amb l’estreta col·laboració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal del Tarragonès.

L’Hèstia aporta una manera fàcil i intuïtiva de gestionar la informació de diferents mòduls de què consta una àrea bàsica de serveis socials. Això suposa un valor afegit per a qualsevol administració local perquè l’Hèstia els facilita disposar d’una eina bàsica, de les anomenades solucions claus en mà, per a gestionar les seves àrees de serveis socials, sense necessitat de comprar ni mantenir programaris específics o fets a mida.

Actualment el servei Hèstia està essent utilitzat per 74 àrees bàsiques de les 104 àrees de serveis socials de tot Catalunya. A la província de Lleida, amb la incorporació de la Paeria de Lleida al setembre, es donarà cobertura a la totalitat de les ABSS de la província.

A les províncies de Tarragona (totes les ABSS excepte 3) i Barcelona (297 municipis) tenen l’Hèstia com la solució de gestió més generalitzada. Així mateix, també s’ha iniciat la implantació de l’Hèstia a la província de Girona.

Hèstia-juny-2015

 

X