L’Ajuntament de Collsuspina finalitza amb èxit el desplegament d’e-SET

El Consorci AOC continua amb el desplegament del servei e-SET, que combina un sistema de treball i de gestió comú, -estàndard i optimitzat per ajuntaments de menys de 5.000 habitants-, amb un conjunt de solucions d’administració electrònica que proveeix.

Dins d’aquests treballs de desplegament, a finals d’abril l’ajuntament de Collsuspina ha culminat el procés d’implantació d’e-SET amb uns resultats excepcionals, assolint un temps efectiu d’implantació del model de només 3 mesos i mig, un 40% menor a la mitjana d’implantació, implementant-se en la seva totalitat el procés de digitalització d’expedients electrònics amb codificació e-SET.

Respecte als objectius associats als serveis de l’AOC, la següent gràfica mostra els resultats obtinguts:

eset

L’increment d’ús dels serveis electrònics ha estat molt important. Tant l’e-TRAM (tramitació ciutadana), com l’e-NOTUM (notificacions electrònica), són ara canals coneguts i utilitzats per la ciutadania, i han deixat de tenir un ús merament testimonial. Respecte al registre (ERES), l’increment en les entrades està clarament vinculat a l’increment de registres electrònics procedents dels  serveis telemàtics.

Finalment destacar que aquests resultats es deuen en gran part a que l’ajuntament de Collsuspina ha presentat un alt nivell de lideratge administratiu durant tot el procés, el que ha determinat, conjuntament amb la total alineació del lideratge polític, un ritme d’avenç molt elevat amb una gran implicació dels treballadors.

Per a més informació sobre el servei (actualment en pilotatge) podeu consultar l’enllaç següent: e-SET

X