Justificació del SAD Dependència del Contracte Programa 2014

Està disponible el tràmit de tramesa dels fitxers de justificació econòmica del SAD Dependència de la fitxa 1 del Contracte Programa 2014.

El període de justificació econòmica del SAD Dependència de la fitxa 1 del Contracte Programa 2014 comença el dia 30 d’abril de 2015 i finalitza el 31 de maig de 2015.

El fitxer PDF de justificació econòmica de l’Interventor/a per a la justificació econòmica del SAD Dependència de la fitxa 1 del Contracte Programa, el fitxer excel del model de costos detallats de SAD Dependència, i el fitxer PDF de modificació / correcció de les dades de SAD Dependència reportades a RUDEL, estan disponibles per a ser descarregats en el mateix EACAT.

El servei de presentació i tramesa de la justificació econòmica del SAD Dependència de la fitxa 1 del Contracte Programa 2014 s’inicia el dia 30 d’abril de 2015 i restarà obert fins el 31 de maig de 2015, ambdós inclosos.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “BSF – Tràmits Contracte Programa

X