Ja podeu consultar la llista d’ens usuaris del servei de Registre Unificat (MUX)

listEl servei de Registre Unificat (MUX) permet la integració dels serveis del Consorci AOC amb el registre general d’entrades i sortides propi de l’ens que ho sol·liciti.

Els beneficis que comporta aquesta integració es poden resumir en aquests punts:

  • Consolidació en el registre general de les entrades i sortides dels serveis AOC
  • Facilita la cerca de les entrades i sortides a l’estar consolidades
  • Facilita el compliment de la legalitat en relació a la consolidació dels registres d’entrada i sortida

Al Portal de suport d’aquest servei, disposeu de la llista d’ens que s’estan integrant i la llista d’ens que ja estan integrats al servei de Registre Unificat (MUX). Podeu consultar-les en aquest enllaç: Llista d’ens

 

X