Ja està integrada amb e.FACT la plataforma de facturació electrònica d’Indra

eFACTFa unes setmanes us explicàvem que les principals companyies de subministraments ja estan utilitzant l’e.FACT per fer arribar les seves factures a les Administracions Públiques de Catalunya i altres empreses estan en procés d’integració amb el servei e.FACT.

En aquest sentit, us informem que ja està integrada amb e.FACT la plataforma de facturació electrònica del servei B2B Conecta d’Indra, que gestiona les factures d’Endesa, principal facturador de les administracions públiques catalanes, entre d’altres.

Mitjançant aquesta interoperabilitat, les entitats públiques adherides al servei e.FACT rebran les factures dels clients del servei B2B Conecta de facturació electrònica, així com les factures de la pròpia Indra, i empreses del grup Indra.

Així mateix, s’han iniciat les proves perquè en breu es puguin remetre les factures del grup Telefònica a les administracions públiques de Catalunya.

Cal recordar que el servei e.FACT del Consorci AOC, és el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya. Des del 15 de gener de 2015 i arran de l’entrada en vigor de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, es fa obligatòria la presentació de factura electrònica a totes les administracions públiques.

X