Cal informar obligatòriament les dades dels funcionaris als serveis de l’AGE

S’han realitzat una sèrie de modificacions d’alguns serveis de l’Administració General de l’Estat (AGE) que obliga als integradors a informar les dades del funcionari que realitza la consulta. Als usuaris que utilitzen EACAT aquest canvi els resultarà transparent doncs nosaltres ja estàvem informant aquesta dada.

Us demanem als integradors que utilitzeu els serveis web del Consorci AOC mitjançant la PCI, que reviseu les dades del funcionari de les vostres peticions. S’han d’informar dades reals i cada Ens haurà de decidir quines dades informar en aquests camps de la missatgeria. Des del Consorci AOC, la recomanació es que s’informi les dades del Responsable d’Interoperabilitat o el Responsable de Servei.

Serveis afectats:

  • Cadastre
  • Estrangeria
  • Identitat (DGP)
  • Prestacions per desocupació (INEM)
  • Residencia (INE)
  • Titulacions (MEPSYD)

Dades obligatòries per aquests serveis:

Caldrà informar amb dades reals (tal i com comentàvem anteriorment) els següents camps de l’element Funcionario del bloc de dades genèriques de la PCI:

/Peticion/Funcionario/NombreCompletoFuncionario, 
/Peticion/Funcionario/NifFuncionario,
//SolicitudTransmision/DatosGenericos/Solicitante/Funcionario/NombreCompletoFuncionario
//SolicitudTransmision/DatosGenericos/Solicitante/Funcionario/NifFuncionario

 

X