El Perfil de Contractant de la plataforma d’e-Contractació incorpora noves funcionalitats

La nova versió incorpora noves funcionalitats i millores tant pel que fa a l’eina de gestió (backoffice) com al Portal de Contractació Pública (frontoffice).

Els evolutius més representatius, entre d’altres, d’aquesta versió són els següents:

Millora en les integracions amb gestors d’expedients
Millora en el sistema de comunicació amb els integradors, incorporació de noves validacions en l’enviament d’expedients a PSCP, incorporació de nou camps obligatoris imposats per la integració amb la PLACSP i la Llei de transparència.

Formateig de camps numèrics a l’eina de gestió
Amb aquest evolutiu es vol igualar el format dels números per a igualar-lo a la resta d’aplicacions corporatives.

Incorporar procés d’esmena al tauler d’avisos
S’implementarà un sistema d’esmenes d’avisos i recursos per a poder fer canvis a la informació publicada, mantenint la informació antiga i les acreditacions.

Disposeu del document al Portal de Suport: e-Contractació.

X