El Consorci AOC celebra una trobada amb una delegació de l’agència d’identificació de documents de Bòsnia i Hercegovina

Font: web d'IDDEEA

Font: web d’IDDEEA

Dijous 26 de febrer es va rebre a les oficines del Consorci AOC la visita d’una delegació de la “Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine” (IDDEEA), l’agència d’identificació de documents, registres i intercanvi de dades de Bòsnia i Hercegovina.

Aquesta entitat és la responsable de l’establiment d’estàndards de certificació al seu país i es va interessar per com a Catalunya hem abordat aquesta qüestió, així com pels projectes de sistemes alternatius a la certificació digital.

La trobada es va iniciar amb una introducció a l’experiència, els serveis i els projectes del Consorci AOC en l’àmbit de l’Administració electrònica, basada en la col·laboració amb totes les administracions públiques catalanes. Tot seguit, es va concretar en les solucions desenvolupades de serveis de certificació digital i, en especial, en la valoració d’alternatives com ara el sistema d’identificació amb mobilitat o el projecte de ‘broker’ d’identitats, una solució dissenyada per poder acreditar qualsevol sistema de validació.

Tal i com us vam explicar recentment sobre les alternatives a l’ús de certificats digitals, la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el Consorci AOC, està liderant un projecte de broker d’identitats, per oferir una solució unificada a la problemàtica de la identificació i signatura electrònica sense certificat digital en l’àmbit de les administracions públiques catalanes. El servei de broker d’identitats estarà disponible durant el 2015.

X