El 49% dels ciutadans han interactuat amb l’e-Administració, segons l’informe “Sociedad de la Información en España 2014”

Ciutadà connectatUn any més, s’ha publicat l’informe “Sociedad de la Información en España”, elaborat per la Fundación Telefónica, que mostra la situació actual i els indicadors més representatius del comportament dels usuaris a la seva vida digital.

Les principals conclusions de l’informe SIE 2014 posen de manifest que la societat espanyola és la “més connectada” d’Europa, destacant que 8 de cada 10 mòbils són smartphones i el 78% dels internautes són usuaris intensius (es connecten tots els dies).

L’informe d’enguany destaca que les administracions també han estat protagonistes de la digitalització de la vida dels ciutadans, que han interactuat amb les ens públics a Internet d’una manera més ràpida i eficaç.

Els indicadors de 2014 són contundents: el nombre de notificacions electròniques enviades a ciutadans i empreses ha passat de 10,1 milions el 2013 a 50 milions el maig de 2014, de manera que el 76,6% dels tràmits realitzats per l’Administració General de l’Estat han estat per via electrònica.

Analitzant el cas concret de Catalunya, l’informe destaca un avanç continuat de l’ús de les comunicacions electròniques amb les administracions catalanes per part dels ciutadans, tot i que l’ús principal segueix sent la consulta d’informació (57,7% dels ciutadans), seguit de la descàrrega de formularis oficials (el 44%) i l’enviament de formularis complimentats (el 39,3%).

No obstant això, l’estudi posa de manifest que la interacció dels ciutadans amb l’Administració a través d’Internet ja no es limita a la realització de tràmits administratius, sinó que les xarxes socials han assolit un gran protagonisme, convertint-se en un factor clau de comunicació entre les entitats públiques i la ciutadania. Així, durant el 2014 el 49% dels ciutadans espanyols van interactuar amb les autoritats públiques a través de la xarxa, complint amb antelació l’objectiu del 50% fixat pel 2015 a l’Agenda Digital Europea.

Podeu accedir a l’informe complet en aquest enllaç: Sociedad de la Información en España 2014

També podeu accedir als informes SIE anteriors.

X