eFACT ja accepta les factures en format Facturae 3.2.1

El format de la factura electrònica definit per l’Administració General de l’Estat i implantat al servei e.FACT del Consorci AOC és un XML amb una estructura determinada coneguda com facturae.

Actualment, les versions de Facturae acceptades pel servei eFACT, d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, són 3.2 i 3.2.1.

Si s’envien les factures en un format anterior, aquestes seran rebutjades.

Podeu obtenir més detall de l’esquema del format i versions al document Esquema Formato Facturae de l’apartat documentació de la web http://www.facturae.es.

Per consultar aquest i altres dubtes sobre l’eFACT, podeu consultar els seus portals de suport:

X