Us informem que el servei a l’entorn de PRODUCCIÓ no es troba disponible. Això afecta als serveis que s’accedeixen des d’EACAT, així com les sol·licituds de certificats digitals.

Estem treballant per resoldre la incidència en el menor temps posible i que tingui la menor afectació en els usuaris.

Si necessiteu més informació sobre aquesta incidència, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de suport de l’EACAT.

X