Disponible a e-TRAM el formulari d’accés a informació pública de la Llei de Transparència

Formulari AccésEl catàleg de tràmits de l’e-TRAM s’ha actualitzat d’acord a les prescripcions de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern amb la “Sol·licitud d’accés a la informació pública” (per tal de donar compliment a l’article 27 d’aquesta), i s’ha adaptat l’actual tràmit de “Queixes i suggeriments” per “Queixes, suggeriment i propostes”, per donar compliment a l’article 61.

Pels ens que ja disposeu de l’e-TRAM i feu servir la instància genèrica us facilitarem la gestió mitjançant l’activació automàtica a e-TRAM del nou tràmit “Sol·licitud d’accés a la informació pública”, d’acord a les condicions de prestació servei que estableixen que els canvis associats a noves obligacions o modificacions legals, o la introducció de noves funcionalitats i/o nous tràmits electrònics seran implementats automàticament als serveis del Consorci AOC en funció dels recursos disponibles, amb l’objectiu de garantir que els serveis del Consorci AOC compleixin amb la normativa vigent i agilitzar la gestió administrativa dels serveis.

Aquesta activació es realitzarà a partir del dia 9 de juliol amb els mateixos responsables que actualment teniu al tràmit d’instància genèrica i, d’entrada, amb autenticació del ciutadà mitjançant certificat digital, tot i que a partir del proper mes d’octubre, incorporarem un sistema més àgil i fàcil d’autenticació i signatura basada en dispositius mòbils.

Per a la resta d’ens, si esteu interessats a disposar d’aquests tràmits us heu d’adreçar al web del Consorci AOC, descarregar-vos i emplenar el formulari d’alta i modificacions d’e-TRAM amb les dades necessàries i fer-nos arribar el document a través d’EACAT, en concret a l’apartat “Secretaria”, tràmit “Sol·licitud Serveis AOC”.

El Consorci AOC impulsa el projecte de transparència per als ens locals

El Consorci AOC impulsa el projecte de transparència per als ens locals amb la col·laboració de la Generalitat, les Diputacions i les entitats municipalistes, en el marc del Conveni Marc per col·laborar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern per a impulsar un projecte comú per a facilitar el compliment de la Llei de Transparència, signat per la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Governació i Relacions Institucionals i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les Diputacions, el Consorci AOC i l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

Aquest projecte es concretarà en un conjunt de recursos que oferiran un servei integral als ens locals en relació a solucions tecnològiques comunes; assessorament jurídic, suport i assistència tècnica; guia d’implantació de la Llei; model d’ordenança de transparència; i formació a càrrecs electes i tècnics municipals.

Actualment, el Consorci AOC en col·laboració amb els altres signataris del Conveni Marc, està treballant en diversos d’aquests recursos per donar compliment a la citada Llei. Trobareu més informació en el següent enllaç: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/Transparencia/Com-sol-licitar-ho2

X