Disponible la tramesa al BOE de les notificacions edictals a través d’EACAT pels ens locals

El Consorci AOC ha posat a disposició de les Administracions Locals catalanes una nova tramesa d’EACAT Tràmits que permet gestionar la comunicació dels edictes de notificació al Tauler Edictal Únic (TEU) del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en compliment de les previsions de la Llei 15/2014.

L’accés a la tramesa es troba localitzat a l’apartat Serveis destacats de la pantalla inicial de l’EACAT.

Per accedir a la tramesa, cal que l’usuari s’autentiqui amb un certificat digital reconegut del Consorci AOC (T-CAT o T-CAT P).  En són usuaris per defecte totes les persones amb el càrrec de Secretari a EACAT dels ens que han decidit d’enviar els seus edictes de notificació al BOE a través d’aquesta tramesa. A més, el gestor d’usuaris de l’ens a EACAT podrà atorgar el perfil d’Editor a totes les persones de l’organització que consideri convenient. El perfil d’Editor permet crear nous anuncis i trametre’ls.

Podeu ampliar aquesta informació al Portal de Suport del Consorci AOC, a l’apartat de Preguntes i Respostes freqüents específiques al respecte, en aquest enllaç: suport.aoc.cat.

El punt 2.5 de l’esmentat apartat hi trobareu la descripció funcional del formulari de creació d’un nou anunci. Cal remarcar que els continguts obligatoris: Descripció i Text del contingut han de ser en castellà, tot i que opcionalment també se’n pot fer la traducció al català al camp de Llengua cooficial.

 

X