Disponible el balanç mensual del servei de suport

informe-suport-maig15

Informe indicadors de suport de maig 2015

El Consorci AOC publica mensualment l’informe sobre el servei de suport, responent a la seva voluntat de servei a les Administracions Públiques de Catalunya i en el seu compromís de transparència en la gestió dels seus serveis.

L’informe recull l’evolució mensual de diferents indicadors de l’activitat de suport. Entre aquests indicadors destaquen: el grau de compliment de l’Acord de Nivell de Servei de Suport, les peticions de suport ateses, l’índex de satisfacció dels usuaris, les altes de serveis gestionades, etc.

En aquest sentit, durant el mes de maig les peticions del servei de suport han disminuït un 17% respecte el mes anterior, però tot i així, continuen situant-se per sobre d’anys anteriors; en total s’han rebut 2.568 peticions de suport. Pel que fa al compliment de l’Acord de Nivell de Servei de suport, aquest és similar al mes d’abril, amb un 82,05%.

Pel que fa a les altes de serveis, la mitjana dels diferents serveis se situa per sota dels 15 dies laborables, tal i com s’estableix a l’Acord de Nivell de Servei. En aquest informe, a més, s’han afegit dades de les peticions de modificació de serveis obertes aquest mes per als principals serveis del Consorci AOC.

Referent a la satisfacció dels usuaris, es registra un lleu augment de la valoració global del suport rebut (de tots els nivells), i en relació amb l’NPS*, se situa en un 29,95% NPS.

Podeu consultar l’informe complet a l’enllaç següent: Informe indicadors de suport. Maig 2015

Aquest informe és addicional a l’informe que mensualment es publica sobre l’activitat de la resta de serveis del Consorci AOC, que podeu consultar a continuació: Informe activitat de serveis. Maig 2015

*  Les sigles “NPS” corresponen a Net Promoters score, un sistema de mesurament de la satisfacció dels usuaris que resta a  les valoracions positives (9 i 10), les negatives (1-6), tot descartant les valoracions mitges, considerades passives (7 i 8). 

Al sistema NPS, l’objectiu és arribar  a l’ideal del 100% de votacions de  10.  No obstant, el fet de restar al  percentatge de nous i deus, les  valoracions de l’u al sis, ho fa  extremadament difícil.  A títol orientatiu, les empreses  tecnològiques es mouen entre el 10 i  el 50%.

 

X