Camí a la Contractació pública electrònica

Calendar-256Full de ruta que cal tenir en compte de cara a l’aplicació de les directives europees en matèria de contractació pública electrònica:

  • Primer trimestre de 2016: Transposició de les directives europees a l’ordenament jurídic de cada estat membre de la UE.
  • 2016: Obligació per part de les administracions públiques de comunicar-se amb els licitadors mitjançant la notificació electrònica. Disposició “online” dels plecs administratius de totes les licitacions.
  • Primer trimestre de 2017: Les centrals de compres hauran de disposar d’un sistema de licitació electrònica per a l’enviament i recepció de les ofertes de forma segura i confidencial.
  • Darrer trimestre de 2018: La licitació electrònica serà obligatòria per a totes les administracions públiques dels estats membres de la UE.

Podeu accedir a la directiva des d’aquest enllaç: Directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre Contractació pública.

X