Jornada sobre la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (Vídeo)

Ponents

  • Mesures de racionalització de l’estructura de les administracions locals. Víctor Siles, Cap del Servei de Règim Local de la Direcció General d’Administració Local
  • Competències i serveis municipals. Carmen Alonso, Secretària general de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
  • Mesures que incideixen en el personal al servei de les administracions locals. Susana Marin, Subdirectora General d’Assistència Jurídica i Règim Local de la Direcció General d’Administracio Local
  • Mesures de control econòmic i financer. Petra Saiz,  Viceinterventora de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
X