L’EACAT serà el canal per tramitar els expedients de Ports

A partir del 6 de maig, les comunicacions oficials, relatives a expedients que afecten al domini públic portuari competència del Servei de Ports i que van adreçades als ens locals, passen a realitzar-se de manera electrònica, a través de l’EACAT.

En aquest sentit, es realitzaran de manera totalment electrònica els tràmits següents:

  • els tràmits d’audiència;
  • les sol·licituds d’informe;
  • les notificacions de resolucions;
  • les sol·licituds als ajuntaments d’informació pública;
  • les notificacions;
  • les diligències dels ajuntaments d’exposició pública en el tauler d’anuncis; i
  • les respostes que els ens locals puguin adreçar  al Servei de Ports en matèria portuària.

Els gestors de l’EACAT trobareu aquest servei amb el nom: “TES – Servei de Ports”.

X