Publicat el catorzè informe sobre l’avenç de l’Administració electrònica als ens locals

mapa_setembreEl Consorci AOC presenta el catorzè informe sobre l’e-Administració, corresponent al mes de setembre de 2014, amb noves dades sobre el grau d’adopció dels serveis d’Administració electrònica als ens locals catalans.

Les principals dades a destacar d’aquest informe són:

    • L’augment d’ajuntaments que disposen de carpeta del ciutadà. Al mes d’abril de 2014 eren 147 i avui 745, quasi un 79% dels ens. Això és degut a la nova versió de l’e-TRAM, que ha introduït millores en la gestió de la carpeta. Aquesta mateixa tendència es reflecteix en l’àmbit comarcal, que ha duplicat el nombre de consells que disposen de carpeta del ciutadà a la seva pàgina web.
    • La seu electrònica és un servei que ofereixen actualment 370 ajuntaments, fet que suposa un increment de quasi el 8% respecte l’anàlisi anterior. Cal destacar que el 64,6% d’aquests ens tenen el servei SEU-e del Consorci AOC, que permet a les administracions catalanes el compliment de les obligacions legals, amb una solució ràpida d’implantar, accessible, multilingüe, àgil i sense cap cost. Més nombrosos són els ajuntaments que ofereixen un tauler electrònic d’anuncis o edictes, en concret 630 ens. Respecte als consells comarcals, des del darrer informe no hi ha hagut quasi variació: n’hi ha un més amb seu electrònica (quasi un 71% del total) i tres nous taulers (només quatre consells no disposen de tauler electrònic).
    • També han pujat significativament els ens municipals amb visor d’urbanisme (173 més).
    • A nivell municipal, s’han aprovat 29 noves ordenances reguladores de l’Administració electrònica a més de 18 de seu i 12 de registre electrònics.
    • Respecte a les notificacions i factures electròniques, encara són pocs ens ajuntaments que les incorporen; un 16% en el primer cas i un 14% en el segon; en canvi, els consells comarcals que les fan servir superen el 60%.

Aquest informe es basa en l’anàlisi exhaustiu dels webs dels 947 ajuntaments i dels 41 consells comarcals en un període de temps limitat del 15 de juliol al 31 d’agost d’enguany.

Podeu consultar les dades del 14è informe i dels estudis anteriors a l’apartat “Informes sobre e-Administració”. També podeu consultar les dades més recents plasmades al mapa interactiu de Catalunya. A més, posem a la vostra disposició el total de les dades de l’informe en format Excel, que podeu baixar-vos des de l’espai “Dades obertes” de la web del Consorci.

X