Obertes les inscripcions per al curs sobre la preservació digital de documents

L’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya organitza aquesta tardor un curs sobre la preservació digital de documents, calendaritzat en 2 edicions (Tarragona i Barcelona) de 2 dies cada una d’elles.

L’objectiu del curs és tractar la problemàtica de la preservació de documents electrònics autèntics, en el marc del model d’administració electrònica definit en el marc espanyol per la Llei 11/2007, la Llei 29/2010 del Parlament de Catalunya, i els decrets 3/2010 i 4/2010, de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i Seguretat.

En el curs s’analitzarà com venen condicionades les tasques de preservació pel fet que els documents a preservar estiguin en suport exclusivament electrònic, en relació sobre tot amb els mecanismes que permeten garantir la disponibilitat, intel·ligibilitat, integritat i autenticitat dels documents.

La sessió teòrica es completarà amb una sessió pràctica, en la que s’exposarà com s’han resolt els aspectes discutits en una experiència real, amb dos serveis del Consorci AOC: DESA’L i iARXIU.

Podeu consultar més informació sobre els cursos a la nostra agenda: Tarragona i Barcelona.

X