Nous formularis per sol·licitar l’accés a l’Agència Espanyola d’Administració Tributària (AEAT) a través de Via Oberta

Per demanar l’accés a les dades de l’AEAT a través de Via Oberta cal prèviament l’autorització expressa de l’emissor de les dades, és a dir, de la pròpia AEAT.

S’ha simplificat aquest procediment previ d’autorització a través de la unificació dels convenis i dels formularis a presentar davant l’AEAT.

Les administracions públiques s’hauran d’adherir a un únic conveni, el Conveni de col·laboració AEAT-FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals”, ja que s’ha unificat el text dels dos convenis existents anteriorment.

El document d’adhesió al conveni recordeu que s’ha de trametre a la delegació provincial de l’AEAT.

D’altra banda, també s’han unificat els formularis de petició dels serveis. Fins ara havia un formulari a banda per a sol·licitar el producte “Pensions Públiques Exemptes”; ara ja es poden demanar tots els serveis en un únic formulari.

Podeu consultar el procés d’autorització i els nous documents a la nostra pàgina web de Via Oberta, apartat “Com sol·licitar-ho”.

X