Nou servei de consulta de dades del Registre d’Entitats Jurídiques de Via Oberta

Des del dia 1/6/2014 es troba operativa la nova versió del servei Via Oberta que permet la consulta de dades del Registre General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Aquest registre conté dades dels registres de les associacions, les fundacions privades, els col·legis professionals, les acadèmies corporatives, les entitats religioses i les federacions de Catalunya.

Entre les millores incorporades, destaquen:

–          L’ampliació dels criteris de cerca de Dades d’inscripció, incloent-t’hi la cerca per CIF per aquelles entitats que l’hagin informat.

–          La possibilitat de descàrrega dels estatuts de l’entitat.

Més informació a la Carta de Servei (pdf)

IMPORTANT: Per a aquells usuaris que ja tenien autorització per consumir l’antic servei de consulta de dades del Registre d’Entitats Jurídiques, no heu de fer res per tenir accés al nou servei. Quan entreu a EACAT>Via Oberta>…>Registre d’Entitats Jurídiques, observareu que ha aparegut una nova modalitat de consulta amb el nom Dades d’estatuts, i que l’antiga modalitat de consulta Òrgans de l’entitat ha desaparegut (en realitat, ha quedat inclosa en la modalitat Dades de l’entitat)

X