Les dades obertes com a eina per a les Smart Cities

City

Actualment, la meitat de la població mundial resideix en nuclis urbans, xifra que ascendeix fins al 70% en el cas d’Europa. Aquest creixement constant ha destapat la necessitat d’una gestió òptima dels recursos de les ciutats que permeti, a mig i llarg termini, respondre a les necessitats de la seva ciutadania.

És en aquest escenari que neix el concepte d’Smart City, ciutats que utilitzen les TIC per aconseguir que les seves infraestructures i serveis siguin el més eficients i operatius possibles. En aquest sentit, Barcelona, destaca com a Smart City, tal i com comentàvem fa algunes setmanes, ja que s’ha consolidat els darrers anys com una “Smart City” de referència.

Les ciutats i els seus habitants generen de forma constant un ingent flux de dades, la gestió i tractament correcte de les mateixes, ofereix també importants beneficis socioeconòmics, tant per a les pròpies ciutats com per a usos privats per part de ciutadans o empreses.

Conscient del paper determinant que juga l’obertura i reutilització d’aquestes dades en el desenvolupament de les Smart Cities, el Projecte Aporta ha publicat un informe on s’aborden, les estratègies generals perquè una iniciativa Open Data s’articuli de forma correcta i sigui més sostenible en el temps, així com exemples concrets i bones pràctiques.

Podeu obtenir més informació sobre el contingut de l’informe i l’informe complet al següent enllaç de Datos.gov.es: Open Data como herramienta para las Smart Cities

X