L’adaptació ràpida als canvis tecnològics, el gran repte de les administracions públiques

L’adaptació ràpida als canvis tecnològics suposa el gran repte de les administracions públiques, segons l’estudi “El repte de la rapidesa” de The Economist Intelligence Unit, patrocinat per RICOH.

Segons l’estudi, dos terços dels directius de les administracions públiques reconeixen que les seves organitzacions necessiten canviar més ràpidament en els pròxims tres anys per adaptar-se a les condicions canviants del sector, però només una quarta part afirma sentir-se sota una forta pressió per adaptar-se a aquests canvis.

Addicionalment, el 55% preveu que no es produeixin més canvis o, en tot cas, només petits canvis tecnològics en els pròxims tres anys, un percentatge que en la resta de sectors és del 29%.

No obstant això, l’estudi també mostra que una clara majoria dels directius del sector públic (71%) ja ha experimentat canvis tecnològics en la seva forma de treballar en els últims tres anys.

A més a més, molts dels líders del sector públic europeu enquestats mostren la seva preocupació davant la possibilitat que els canvis ràpids exposin a un major risc les seves comunicacions amb els ciutadans.

Podeu veure més conclusions de l’estudi en el següent enllaç: El repte de la rapidesa

X